Medlemskab af Odder Linedance koster kr. 50,00 pr. år. Som betales kontant til kasseren.
Medlemskort købes ved indmeldelse i foreningen og fornyes hvert år i august.
Sæsonen går fra august til april.

Danseafgift for 1 ugentligt hold kr. 900,00 pr. år.
For begynderhold, letøvet hold og hyggehold om torsdagen, er prisen kr. 600,00 pr. år for 1 hold og 900,00 pr. år for 2 hold.
Danseafgift for deltagelse på alle de hold man har lyst til, er kr. 1.200,00 pr. år.

Hvis du starter midt i en sæson, finder vi en pris, der passer.

Danseafgiften indbetales på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland:
Reg.nr. 6116 – kontonr. 9042190721. Husk at angive dit medlemsnummer.

Danseafgift for gæstedansere og sommerdans kr. 30,00 pr. aften